Schoolreglement

Het schoolreglement van onze school omvat 2 brochures

-          Het schoolreglement – afsprakennota (gele kaft) : waarin alle wettelijke bepalingen
omtrent het schoolleven zijn opgenomen

-          de infobrochure (blauwe kaft) : met de meer concrete info over de school.

Klik hieronder om de juiste brochure te raadplegen.

1. Afsprakennota 2016 – 2017
2. Infobrochure 2016-2017
3. Schoolinterne afspraken:
            – Schoolinterne afspraken kleuterafdeling
            – Schoolinterne afspraken 1e lj
            - Schoolinterneafsprakenboekje 2e t/m 6e lj.

Geef een reactie